Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Data wejścia w życie: Grudzień 2018 r.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy stron https://lorfhostels.com, https://lorf.pl, https://lorfapart.com.

KIEDY ZBIERAMY DANE OSOBOWE?
Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik:
Odwiedzasz nasze strony internetowe;
Dokonać rezerwacji on-line;
Kontaktując się z naszym centrum rezerwacji lub zespołem obsługi gości;
Podaj szczegóły płatności; lub korzystasz z naszego Wi-Fi;

CZYJE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Gromadzimy dane osobowe klientów w celu:
Osób fizycznych dokonujących rezerwacji;
Gości;
Odwiedzających;
Osób dzwoniących na jeden z naszych numerów telefonicznych; oraz Kontaktów biznesowych.

DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE?
W większości przypadków zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, abyśmy mogli otrzymywać i odpowiadać na zapytania, dokonywać, zmieniać i zarządzać rezerwacjami pokoi, przetwarzać i przechowywać szczegóły płatności, zapewniać dostęp do innych produktów i usług (takich jak posiłki), dostarczać obecnym klientom informacje o naszych obiektach oraz umożliwiać im dostęp do ofert specjalnych, a także zbierać opinie klientów, które pomagają nam udoskonalać oferowane przez nas usługi i poprawiać doświadczenia naszych klientów podczas wizyty lub pobytu w jednym z naszych obiektów;

CO ZBIERAMY?
Abyśmy mogli potwierdzić rezerwację i zarządzać nią, konieczne jest gromadzenie przez nas danych osobowych. Obejmują one:
Państwa imię i nazwisko
Numer telefonu lub numer telefonu komórkowego - na wypadek nagłych wypadków
Płeć
Dane identyfikacyjne, np. dane paszportu, prawa jazdy.
W niektórych przypadkach prosimy o podanie danych karty kredytowej, na przykład w celu potwierdzenia rezerwacji, gdy rezerwacja jest dokonywana przez telefon lub za pośrednictwem jednej z naszych bezpiecznych platform internetowych. W takich przypadkach prosimy o podanie nie więcej informacji niż jest to wymagane do potwierdzenia rezerwacji, a pełne dane karty kredytowej nigdy nie są wymagane, ani nie powinny być przesyłane w całości w wiadomości e-mail lub innej formie pisemnej.
Data przyjazdu i wyjazdu
Adres e-mail
Uwaga: Po przyjeździe będziemy wymagać tych samych informacji od innych podróżnych, prosimy upewnić się, że wszyscy są tego świadomi, aby zapewnić szybką i sprawną odprawę.
Dane osobowe gromadzimy również w niektórych przypadkach, gdy zidentyfikowaliśmy istotny uzasadniony interes korporacyjny. We wszystkich przypadkach, w których gromadzimy dane osobowe, robimy to w sposób przejrzysty w momencie ich gromadzenia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Dane osobowe klientów: 3 lata;
Dane osobowe kontaktów biznesowych: nie dłużej niż 1 rok od ostatniego użycia, chyba że zgoda została udzielona na dłuższy okres;
Dane osobowe pracowników: zgodnie z wymogami prawa.

MARKETING BEZPOŚREDNI
Lorf Hostels&Apartments może wykorzystywać Państwa dane w celach marketingowych, tj. w celu informowania Państwa o swoich usługach, które zgodnie z Państwa wcześniejszymi preferencjami mogą być dla Państwa interesujące. Komunikacja ta musi być ściśle zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Materiały reklamowe i marketingowe Kontrahenta lub innych stron będą wysyłane do Państwa tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na taką komunikację podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób.
Państwa decyzja dotycząca marketingu bezpośredniego może zostać wstrzymana zgodnie z zasadami rezygnacji opisanymi w każdym e-mailu marketingowym lub innej formie komunikacji. Rezygnacja może być dokonana poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika lub poprzez bezpośredni kontakt z Lorf Hostels&Apartments.

UDOSTĘPNIANIE NASZYCH DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane bez Państwa zgody osobom trzecim z wyjątkiem następujących sytuacji: (a) dane są niezbędne do świadczenia usług - np. dane karty kredytowej będą wymieniane z Państwa bankiem w celu potwierdzenia rezerwacji (b) Generator Hostel's jest zobowiązany do przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na polecenie organu władzy publicznej, lub (c) jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

TWOJE PRAWA
Przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z naszą pełną Polityką Prywatności. W każdym momencie, gdy jesteśmy w posiadaniu Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:
Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania, takich jak marketing bezpośredni;
Masz prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania;
Masz prawo zażądać kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat;
Masz prawo poprosić nas o poprawienie danych, które posiadamy na Twój temat, a które są niedokładne lub niekompletne;
W pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat z naszego rejestru;
W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;
Możesz mieć prawo do przekazania danych, które posiadamy na Twój temat do innej organizacji;
Prawo do kontroli sądowej: jeśli Lorf Hostels&Apartments odrzuci Twoją prośbę w ramach prawa dostępu. Uwaga: zawsze podamy Państwu powód, dlaczego odrzuciliśmy Państwa wniosek dotyczący praw;

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Lorf Hostels&Apartments dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny.
Ma to na celu wyeliminowanie nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przypadkowego, nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem dostępu, wykorzystania, przekazywania, przetwarzania, kopiowania, przesyłania, zmiany, utraty lub uszkodzenia Państwa danych osobowych. Pomimo dołożenia wszelkich starań i spełnienia wszystkich zasad określonych przez obowiązujące przepisy prawa, nie jest możliwe zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa danych, jeżeli są one przekazywane lub przesyłane w sposób niezabezpieczony.
Z tego powodu wprowadziliśmy odpowiednie środki i plany fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby chronić i zabezpieczać wszystkie informacje gromadzone przez nasze usługi za pomocą
Wykorzystanie kryptografii, tam gdzie jest to konieczne;
Używanie ochrony hasłem, tam gdzie jest to konieczne; oraz
Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych (tzn. dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy lub personel, dla których dostęp ten jest niezbędny do celów opisanych w niniejszym dokumencie i w naszej pełnej polityce prywatności).
Wymagamy, aby nasi partnerzy, którzy świadczą usługi pomocnicze, które pomagają nam przechowywać i w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe, stosowali ten sam wysoki poziom ochrony Państwa danych.
Uwaga: Środki te nie zwalniają Państwa z obowiązku zabezpieczenia własnych danych osobowych. Użytkownik powinien między innymi regularnie zmieniać swoje hasła i nigdy nie powinien używać przewidywalnych nazw użytkowników i/lub haseł, udostępniać swojego hasła innym osobom ani udzielać dostępu do swojego konta Użytkownika i/lub ujawniać swoich danych osobowych innym osobom.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Lorf Hostels&Apartments będzie od czasu do czasu zmieniać i aktualizować warunki niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany te będą publikowane na stronach https://lorfhostels.com, https://lorf.pl, https://lorfapart.com.